Havnefoged Information

 

Se under 'Havnekontor' for kontorets normale åbningstider

Gas kan købes ved henvendelse til havnepersonalet :             klik her for priser

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Optagning efterår 2021 datoer:

 

           • 10-10-2021
           • 16-10-2021
           • 17-10-2021
           • 23-10-2021
           • 31-10-2021
           • 07-11-2021

 

Hjælp i forbindelse med søsætning/optagning.

Vi kan hjælpe hinanden, og ikke mindst andelshavernes omkostninger,

ved så vidt det er muligt at få søsat vores både i dagtimerne på hverdage.

Det henstilles til pensionister og andre ligestillede at undgå søsætninger/optagning

i weekenderne og på helligdage.

M.v.h. Bestyrelsen

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HJÆLP DIN NABO OG DERVED OGSÅ DIG SELV! Foråret 2020

Kære andelshaver.

Bestyrelsen har for nyligt deltaget i et møde i ”Øresundskredsen”.

Et emne, som blev fremlagt, var problematikken omkring de mange og omfattende bådbrande, som havde fundet sted i den senere tid.

Brænd årsagerne drejede sig hovedsageligt om de brændte bådes el-installationer.

Det er en dårlig og potentielt farlig ide at have sin båd, uden opsyn, tilkoblet strøm om vinteren!

Tilkobling til elnettet bør kun finde sted, samtidigt med at man selv er til stede i, eller tæt omkring båden. Det kan være for at arbejde med båden, for evt. at lade på batterierne eller andet.

Hvis båden skal være tilkoblet strøm, uden bådejerens tilstedeværelse, skal forløbet på forhånd være aftalt med Havnefogeden.

Havnefogeden eller havnefogedassistenten fjerner i øvrigt rutinemæssigt, og i det omfang de konstaterer det, alle opkoblede elstik i forbindelse med deres rundering, og hvor der ikke er aftalt andet.

Der kan trods dette opstå situationer, hvor havnens personale ikke opdager en opkobling til 230-volts anlægget, og hvor bådejeren ikke er ved sin båd.

Der er her, vi kan hjælpe hinanden, ved konsekvent at fjerne elstikket fra standeren på de omkringliggende både, og hvor ejeren formentligt har glemt ovenstående!

Brand kan ikke alene opstå grundet fejl i bådens 230-volts anlæg.

Batterierne i bådene indeholder ofte store energimængder, og en fejl i bådens 12-volts system kan også give anledning til brand.

Det er derfor en god ide at frakoble batterierne fra systemet, enten ved at benytte en eller flere direkte batteri-afbrydere eller, hvis man ikke har sådanne installeret, da helt at fjerne en af hoved-ledningerne fra batteriernes pol.

Enkelte bådejere har i øvrigt haft problemer med galvanisk tæring, når båden ligger i vandet.

Som et hovedprincip bør man så vidt muligt undgå at lade sin båd ligge i vandet med fast opkobling til land-strøms-anlægget.

Hovedproblemet knytter sig oftest til jordledningsdelen af 230-volts anlægget.

Det kan være en god ide, ikke at have sin båd opkoblet til denne jordledning, eller man kan mindske risikoen ved at indskyde en ”galvanisk isolator” i sit system. (set til kr. 399,- i Biltema)

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk