Morten Zebbelin på pension

morten

Havnefoged, Mortens Zebbelin har valgt at gå på pension den 1. december 2021.

Efter næsten 24 års ansættelse som havnefoged i Jyllinge Lystbådehavn, har Morten valgt at gå på pension!

Det er en beslutning, som andelshaverne er lidt kede af, Morten vil klart blive savnet. Mange af os føler jo, at det bare var ”i går”, at Morten blev ansat!

Morten har med stor dygtighed og respekt været en vigtig del, af den store omvæltning, som Havnen løbende har gennemgået, og ikke mindst i de sidste 10-12 år, hvor Havnen er blevet løbende udbygget og moderniseret.

Der er kommet flere og større bådpladser, bygningerne er blevet ombygget og renoveret, ny maskinhal er opført, den daglige drift er blevet moderniseret, moler og oplagspladser blevet forbedret, arealer asfalteret og der er blevet etableret autocamperpladser og ikke mindst et stort og kompliceret beredskabsprogram mhp oversvømmelse osv. osv. Både hænder og hoved ”sidder godt” på Morten.

Derudover har Morten været en solid ankermand for Havnens kontakter udadtil, dvs leverandører, entreprenører, håndværkere, restauratører, lejere og forskellige offentlige myndigheder.

Havnens Bestyrelse kommer til at savne Morten, ikke mindst i det daglige bestyrelsesarbejde ligger der nu en stor opgave og venter på hans efterfølger.

Morten har været en afholdt og respekteret chef for de ansatte, og ikke mindst alle andelshaverne, bådejerne og havnens gæster kommer til at savne Mortens daglige tilstedeværelse, og ikke mindst hans fine humor.

Andre havnefogeder i DK har også nyt stor gavn af Mortens erfaring og viden på hele området omkring havnedrift. Således har han gennem en årrække været underviser på forskellige havnerelaterede kurser desangående.

Mortens elskede hund, ”Ejnar” blev i mange år betegnet som værende ”Havnens øverste myndighed”, men Ejnar gik på pension for ca. 1 år siden. Ejnar er nu blevet efterfulgt af ”Willy”, som nu er ”trainee” i rollen.

Morten vil nu få god tid til at dyrke sin interesse for jagt og natur, camping og ikke mindst til sin familie.

Den samlede Bestyrelse ønsker Morten et godt og aktivt otium.

Bestyrelsen har allerede nu besluttet at Kim skal udnævnes til at være den nye havnefoged med overordnet driftsansvar for bygninger, tekniske havneinstallationer, maskiner, havnearealer, daglig drift med optagning og søsætning af både, tilsyn med både i vand og på land, kontortid, indgåelse af driftsaftaler, aftaler med leverandører m.v. Kim kan som vanligt nås på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Derudover har Bestyrelsen besluttet at opgradere vores nuværende bogholder, Charlotte til, som ny administrationschef, at arbejde 3 dage om ugen, således at hun kan påtage sig ansvaret for bogholderi, regnskab, økonomi, kontorhold- og drift, arkiv og database, budget og i øvrigt en række mere daglige administrative opgaver. Charlotte vil få en mere specifik mailadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Slutteligt skal Bestyrelsen nu i gang med at finde en ny havnefogedassistent til erstatning for Kim!

Pbv                Ole Eckhardt Poulsen, formand for Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk