Ændring af havnereglement

Tilføjelse til Havnereglement for Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. Jyllinge 04.01.2022

Download hanvereglementet som pdf klik her

Bestyrelsen har konstateret, at Ordensbestemmelsernes punkter omkring el-tilslutning af både stående på land, typisk i vintersæsonen, kan klarificeres yderligere.

Bestyrelsen har tillige konstateret, at en del både mere eller mindre fast har opkoblet sig til el-systemet med deraf følgende risiko for brand samt til øgede omkostninger for Havnens øvrige andelshavere.

Med henvisning til Vedtægternes § 13, har Bestyrelsen besluttet at ændre Havnereglementet således at:

Sætningen: ”Der må kun tilsluttes varmeapparater, affugtere eller lignende, med havnefogedens tilladelse, og da kun mod særskilt betaling” udgår! 

I stedet indføres: 

For både beliggende på land gælder det, at el-opkobling til Havnens el-system, kun må finde sted, når bådejeren befinder sig i båden eller i dens umiddelbare nærhed. 

For både beliggende i vandet gælder det, at der må kun tilsluttes varmeapparater, affugtere eller lignende, med havnefogedens forud givne tilladelse, og da kun mod særskilt betaling” 

Med ønske om godt nytår sendes de venligste hilsener fra

Bestyrelsen, Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Kontakt os

QRCodeJyllingedkJyllinge Lystbådehavn a.m.b.a.

Strandpromenaden 6

4040 Jyllinge

Tlf.: +45 46 78 93 48

E-mail: havnefoged@jyllingehavn.dk